Seminář o fundraisingu
There is no translation available, please select a different language.
Ve čtvrtek 15.2. 2007 se bude v DDM v Ústí nad Labem konat školení: 

Financování projektů zaměřených na udržitelný rozvoj obcí v Ústeckém kraji: fondy EU – naše příležitost.

Školení je určeno zástupcům obcí a měst Ústeckého kraje. Cílem školení je seznámit zástupce měst a obcí Ústeckého kraje s problematikou přípravy projektů financovatelných z fondů EU, představit konkrétní příklady z praxe a podpořit vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky školení. Více informací zde .