Školení zaměřeného na fundraising se zúčastnilo 40 zástupců měst a obcí
There is no translation available, please select a different language.

logoprojektukratke

Financování projektů zaměřených na udržitelný rozvoj obcí v Ústeckém kraji: fondy EU – naše příležitost. Tak se jmenovalo školení, které se konalo 15. února 2007 v Domově dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Hlavním cílem školení bylo seznámit zástupce měst, obcí a mikroregionů Ústeckého kraje s fungováním fondů Evropské unie, ze kterých bude možné čerpat mezi lety 2007 až 2013 finanční prostředky na rozvojové projekty související s udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.