Jak nás můžete podpořit?
There is no translation available, please select a different language.

Je mnoho způsobů, jak nám můžete pomoci. V případě, že jste se již rozhodli nebo se rozhodujete mezi několika možnostmi a potřebujete se s námi poradit, vyplňte tento formulář a my se Vám sami ozveme. Také můžete využít následující kontakt: Mgr. Martina Přibylová, tel 224 836 590, e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .

Info

U všech forem podpory s Vámi uzavřeme odpovídající smlouvu, případně vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Fyzická osoba si může hodnotu darů odečíst od základu daně, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně, resp. činí alespoň 1000 Kč. Celkem lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.

Právnická osoba si může hodnotu darů odečíst od základu daně, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období činí alespoň 2000 Kč. Celkem lze odečíst maximálně 5% ze základu daně.

V případě smlouvy o reklamě nebo o sponzorském příspěvku zahrnuje firma poskytnutou částku do nákladů.

Zde Vám nabízíme několik variant podpory, které Vám mohou být pomocí při Vašem rozhodování.

  • Finanční podpora

    • obecná

    • vázaná na určitý projekt nebo program

  • Věcná podpora

  • Dobrovolná práce

Finanční podpora

Obecná finanční podpora

Financovat z grantů vázaných na projekty běžný provoz Ústavu pro ekopolitiku lze velmi omezeně. K realizaci všech je přitom nutné stabilní zázemí. Z tohoto důvodu jsou pro nás velmi důležité účelově nevázané dary, které lze použít na pokrytí nákladů spojených s každodenním provozem.

Pro Vaši informaci, co nás kolik stojí:

 

1 balík papíru

200,- Kč

 

Měsíční náklady na poštovné

500,- Kč

 

Toner do tiskárny nebo kopírky

1 500,- resp. 3000,- Kč

 

Měsíční náklady na 1 telefonní linku

2 000,- Kč

 

Měsíční nájemné na zajištění 1 projektu

4 000,- Kč

 

Měsíční náklady na internetové připojení pro celou organizaci

5 000,- Kč

Finanční podpora vázaná na konkrétní projekt

Prostředky získané na konkrétní projekty od nadací a jiných institucí nikdy nepokryjí 100% celkových nákladů na projekt. Podmínky výběrových řízení zpravidla určují procentuální podíl žadatele na financování projektu. To znamená, že 20 - 50% nákladů na většinu projektů musíme hradit z jiných zdrojů. Můžete nám pomoci i Vy Vaším příspěvkem na projekt, který si vyberete.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY K DOFINANCOVÁNÍ V ROCE 2005

Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni pro česká města
Města zapojená do projektu : Vsetín, Hradec Králové, Svitavy, Krnov, Kladno, mikroregion Záhoran Potřebné jsou zejména finanční prostředky, které umožní provést sociologická šetření, díky kterým konkrétní město získá potřebná data ke sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje. Pro každé město je třeba získat částku kolem 50 000 Kč. Propagace je možná na místní úrovni v rámci akcí a výstupů pro 1 město nebo v rámci projektu jako celku. Projekt je víceletý.

Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním
Zbývá získat 95 000 Kč na odborné analýzy týkající se. V případě poskytnutí daru/příspěvku lze nabídnout propagaci v rámci tištěných výstupů projektu s vysokou odbornou úrovní. Projekt končí ke konci roku 2005, tištěné výstupy se očekávají v posledním čtvrtletí roku, případně začátkem roku 2006.

Ochrana životního prostředí v obcích po vstupu do EU II.
Zbývá získat 70 000 Kč - realizace školení a exkurzí na místa dobré praxe pro malé obce, dárci/sponzorovi lze nabídnout propagaci v rámci organizovaných akcí a tištěných i elektronických výstupů projektu. O školení i exkurze je ze strany zástupců obcí velký zájem a jsou hojně navštěvovány. Projekt končí ke konci června 2005.

Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
Zbývá získat 52 000 Kč na odborné analýzy týkající se využívání dobrovolných nástrojů udržitelné výroby a spotřeby v ČR. Dárci/sponzorovi lze nabídnout propagaci v rámci tištěných i elektronických výstupů projektu. Projekt končí v prosinci roku 2005.

Věcná podpora

Co nám nejvíce pomůže při práci?

 

Recyklovaný papír

 

Tiskárna

 

Kancelářské potřeby - desky, psací potřeby, folie apod.

 

Tonery do tiskáren a kopírky

 

Tiskárna

 

Dataprojektor

 

Notebook

 

Mobilní telefon

 

Poskytnutí prostor pro konání našich akcí

Dobrovolná práce

Staňte se naším dobrovolníkem/dobrovolnicí.

V roce 2005 potřebujeme pomoc nahodile zejména pro projekty ve městech, kde se sledují indikátory místního udržitelného rozvoje. Více informací o projektu naleznete na www.timur.cz. Pokud chcete dělat něco užitečného, mít dobrý pocit z dobře vykonané práce a bydlíte, studujete nebo pracujete v některém z měst zapojených do projektu, čekáme na Vás! Potřeba Vaší pomoci je závislá na datech, kdy se v daných městech provádějí sociologická šetření či akce pro veřejnost, je proto nutné spojit se s realizátory projektu  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it na tel. 224 828 557.