Protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech
There is no translation available, please select a different language.

Ústav pro ekopolitiku ve spolupráci s IREAS uspořádal v úterý 24.dubna 2007 seminář: Protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech. Seminář představil příklady dobré praxe z Bavorska.

Seminář byl primárně určen především představitelům státní správy a samosprávy na území hlavního města Prahy a pracovníkům realizující program státní ekologické výchovy a osvěty, učitelům, lektorům a konzultantům.

Zkušenosti z Bavorska mohou být přínosné i pro pracovníky v oblasti vodního hospodářství, odborů životního prostředí a územního rozvoje a další představitele městských částí a obcí, které urbanisticky a vodohospodářsky souvisejí s hl. m. Prahou.

Program semináře a prezentace ve formě pdf naleznete zde.