Seminář: Využití GIS pro hodnocení udržitelnosti měst
There is no translation available, please select a different language.

gis_long_blue.gifDne 22. 05. 2007 od 9:00 do 15:30 se v zasedacím sálu 04 budovy B Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem (Velká Hradební 48, Ústí nad Labem) uskuteční seminář s názvem: Využití GIS pro hodnocení udržitelnosti měst.

Tento seminář proběhne v rámci projektu Ústecko - živý region - Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji a bude určen především pro pracovníky odborů:

  • rozvoje
  • výstavby
  • územního plánování
  • životního prostředí
  • a informatiky v městech a obcích Ústeckého kraje.

Cílem semináře je seznámit zástupce měst a obcí Ústeckého kraje s tématikou indikátorů udržitelného rozvoje, možnostech jejich sledování v geografickém informačním systému (GIS) a obecného využití GIS na příkladech činnosti orgánů státní správy. Na semináři budou představeny dosavadní přístupy hodnocení udržitelnosti ve vybraných krajích a městech ČR. Pozvánku na seminář je možné prohlídnout zde a zaregistrovat se na seminář zde .