Nové publikace ke stažení
There is no translation available, please select a different language.

Do rubriky Publikace jsme zařadili dvě nové publikace:

Publikace "Ochrana před povodněmi v Bavorsku - Strategie a příklady" shrnuje základní 3 součásti strategie Bavorska při protipovodňové ochraně - Akční program 2020 pro trvale udržitelnou protipovodňovou ochranu: 1. zlepšení přirozeného retenčního potenciálu, 2. technická protipovodňová ochrana a 3. opatření zaměřená na prevenci škod při povodních.

cs_brozura.gifBrožura "Car-sharing, Sdílení vozidel" vznikla díky laskavosti australské vlády z materiálu australského Úřadu pro klimatické změny. Publikace se věnuje koncepci a dějinám car-sharingu, rovněž mapuje příklady dobré praxe z Itálie, Velké Británie, Rakouska a USA. Dozvíte se také, jaká jsou kritéria úspěchu car-sharingových organizací. V příloze naleznete Slovníček zkratek a klíčových pojmů a ISC - neboli kritéria pro zakládání CSO. 

Publikace lze stáhnout ve formátu pdf zde.