Nová publikace: Ochrana před povodněmi v Bavorsku. Strategie a příklady.
There is no translation available, please select a different language.

brozurapovodne.jpgPublikace "Ochrana před povodněmi v Bavorsku" je překladem německého originálu Schutz vor Hochwasser in Bayern, jenž vydalo v roce 2005 Bavorské státní ministerstvo pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů (StMUGV). České vydání bylo financováno z projektu Technologie Transfer Wasser Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů ve spolupráci Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Publikace shrnuje základní 3 součásti strategie Bavorska při protipovodňové ochraně - Akční program 2020 pro trvale udržitelnou protipovodňovou ochranu: 1. zlepšení přirozeného retenčního potenciálu, 2. technická protipovodňová ochrana a 3. opatření zaměřená na prevenci škod při povodních.

Publikace v češtině ke stažení zde. StMUGV a LfU neručí za obsah českého překladu. V originálním znění naleznete publikaci zde