Anketa „Téma pro Bílinu“ zaujala přes tisíc respondentů
There is no translation available, please select a different language.

Anketu „Téma 2007“ v Bílině pořádala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj spolu s městem Bílina. Město se nedávno stalo partnerem této iniciativy, která na základě ukazatelů kvality života a rozvoje pomáhá městům v ČR zlepšovat životní podmínky občanů a nacházet silné a slabé stránky rozvoje.

„Spolu se zástupci města bylo pečlivě vybráno deset témat, která patří v Bílině k nejdiskutovanějším. V anketě jsme zjišťovali, které z témat považují obyvatelé města za skutečně nejvýznamnější. K prvním dvěma až třem vítězným tématům budou uspořádány společné diskusní a plánovací akce a vzniknou i pracovní skupiny na principu Místní Agendy 21,“ uvedl Karel Müller z MěÚ v Bílině.

V Bílině jednoznačně vyhrálo téma „Soužití občanů různých národností na sídlištích“ v počtu 287 hlasů. Na druhé místo se v počtu 168 hlasů dostalo téma „Bezpečnost a stoupající kriminalita“. 95 respondentů zajímá dopravní situace na průtahu městem. Platných hlasů se odevzdalo 927 a neplatných bylo 122. Z označených témat bylo možné vybrat pouze jedno, ačkoli všechna uvedená témata jsou podle občanů Bíliny velmi aktuální.

Město by se mělo na základě této ankety vážně zabývat problémem, který nejvíce trápí občany v našem městě.

„Všichni lidé na světě i v téhle republice mají stejná práva a povinnosti. Všechny vyhlášky, které město vydá, platí pro všechny občany bez rozdílu. Bohužel nejsou páky ještě na to, aby se mohlo represí dotlačit určité nepřizpůsobivé skupiny obyvatel k jejich dodržování. Čím dál tím častěji se setkáváme s tím, že mladí opouštějí učební obory, nechtějí pracovat a zůstávají na soc. dávkách. Na všech setkáních měst a obcí se všude tlačí na to, aby se právě v tomto udělaly úpravy a to nejen v soc. dávkách, ale i úpravy v příspěvku na mateřskou a omezení počtu dětí, na které bude stát přispívat. Problémy jsou i s devastací bytu, ale opět nemáme v ruce žádné prostředky jak tomu zamezit. Je to boj s větrnými mlýny,“ dodal k tíživému problému města starosta Josef Horáček.

Bílinský zpravodaj, ročník XVII, číslo 10, strana 5