Výroční zpráva Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. za rok 2006
There is no translation available, please select a different language.
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. vydal na přelomu června a července výroční zprávu za rok 2006. Ta obsahuje základní informace o ÚEP, jednotlivých projektech a aktivitách a povinnou účetní závěrku dle českých předpisů. Výroční zprávu si můžete stáhnout v českém i anglickém jazyce v sekci publikace.