Místní Agenda 21 a místní Akce
There is no translation available, please select a different language.
Image Image

V partnerských městech projektu, v Bílině, Krásné Lípě, Litoměřicích a Roudnici nad Labem, v současné době vznikají v průběhu června až listopadu místní akční týmy tzv. MAT, které:

  • navazují na akce Téma 2007;
  • budou pomáhat řešit problémy, které občany daných měst nejvíc trápí.

MAT se skládají ze zástupců:

  • měst
  • místních NNO
  • vzdělávacích institucí
  • státní správy
  • a dalších občanů.

Mat fungují na principech Místní agendy 21. MAT budou ve městech fungovat dlouhodobě a do své činnosti budou zapojovat veřejnost.

MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

 

esf+eu
logo_mzp
logouep

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.