EXKURZE: Protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech
There is no translation available, please select a different language.

IREAS, o.p.s., ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s. a projektem TTW - Technologický transfer voda, WWA Hof zvou na odbornou exkurzi

Protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech

Příklady dobré praxe z Bavorska

úterý 9. až čtvrtek 11. října 2007

Třídenní exkurze představí účastníkům různé kombinace technických a přírodě blízkých opatření protipovodňové ochrany v urbanizovaných oblastech. Komplexní přístup Bavorska si klade za cíl při dosažení optimálních protipovodňových efektů zároveň co nejvíce zlepšovat ekologický stav vodních toků. Bere ohled nejen na urbanistický kontext, ale i na rekreační využívání území a zájmy ochrany přírody.