ROUDNICE nad LABEM: Představitelé města se seznámili s projektem
There is no translation available, please select a different language.

V Roudnici nad Labem na Městském úřadě proběhla úvodní prezentace výhod projektu a jednotlivých aktivit (místní Agenda 21, indikátory udržitelného rozvoje, základy strategického plánování) pro zástupce samosprávy a státní správy města. Setkání se zúčastnili vedoucí jednotlivých odborů MěÚ, kde jim byl představen: