Řešení sociálních problémů bude tvrdým oříškem
There is no translation available, please select a different language.

Kampaň Téma 2007 pro Bílinu proběhla v rámci partnerství města Bílina a Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR). Jejím cílem bylo v plošné anketě vybrat téma, které obyvatelé města považují v současné době za klíčové pro rozvoj města a kvalitu života v něm. Kampaň probíhala v rámci projektu „Ústecko – živý region“ podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Do Bíliny přijeli zástupci z Ústavu pro ekopolitiku Mgr. Michal Pondělíček a Barbora Šafářová, aby předali ceny třem vylosovaným občanům, kteří měli odvahu se na anketní lístek podepsat. Anketních lístků bylo odevzdáno přes tisíc kusů a svým podpisem ho ztvrdilo cca 20 občanů.

Jak bude Týmová iniciativa postupovat dál, vysvětlil koordinátor pro ekopolotiku Mgr. Michal Pondělíček.

Pro nás je to zcela nová záležitost, protože témata oproti moravským městům se velmi změnila. Tady máme na prvním místě sociální problémy s Romy a soužití s romskou komunitou. S tím souvisí další témata jako jsou krádeže, vandalství nebo gemblerství. Již jsme řešili sociální témata, ale v návaznosti na nezaměstnanost. Stejná situace jako v Bílině je v Krásné Lípě nebo v Roudnici nad Labem. Bude velkým problémem najít řešení a budou zapotřebí nejen represivní kroky, ale i diskuze. Je to třeba řešit plošně a vyrovnat se s tím, že je tady nějaká další komunita, která má jiné kulturní základy, a porozumět jí.

V návaznosti na první anketu proběhne v Bílině dotazníková akce zaměřená přímo na vítězné téma. Osloveno bude minimálně 900 lidí z Bíliny.

Bílinský zpravodaj • ROČNÍK XVII. • ČÍSLO 12 • 7. ČERVNA 2007 • STRANA 4