Anketa pro obyvatele Rumburku “Téma pro Rumburk 2007
There is no translation available, please select a different language.

Město Rumburk občany k zapojení do ankety k výběru "Tématu pro Rumburk 2007". Obdobná zjišťování se uskutečnila v dubnu tohoto roku v Litoměřicích, Roudnici nad Labem a Krásné Lípě. Anketa města Rumburk probíhá ve dnech 10. - 21. září, obyvatelé mohou hlasovat pro jedno z 10 vytipovaných témat.

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 13. 9. 2007

"Anketa pro obyvatele Rumburku “Téma pro Rumburk 2007”

Město Rumburk vyzývá své občany k zapojení do ankety k výběru "Tématu pro Rumburk 2007". Obdobná zjišťování se uskutečnila v dubnu tohoto roku v Litoměřicích, Roudnici nad Labem a Krásné Lípě. Anketa města Rumburk probíhá ve dnech 10. - 21. září, obyvatelé mohou hlasovat pro jedno z 10 vytipovaných témat:

  1. Dostupnost zdravotní a sociální péče
  2. Nezaměstnanost a nabídka pracovních příležitostí
  3. Vysoké dopravní zatížení města
  4. Systém parkování ve městě
  5. Bezpečné přechody pro chodce
  6. Kvalita vlakového spojení
  7. Dostupnost a kvalita autobusového spojení
  8. Pořádek ve městě, údržba chodníků a zeleně
  9. Nabídka kulturních a sportovních aktivit
  10. Bezpečnost v ulicích města

Sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje je mezinárodní iniciativou, do které je zapojeno více než 150 evropských měst (18 v ČR). Pomáhá v rozhodování místním správám, které zajímá městské životní prostředí a kvalita života občanů ve městě. Indikátory zároveň významně pomáhají jako nástroj místního plánování a říkají úředníkům i obyvatelům, co je pro město důležité a kde má problémy (např. v oblastech dopravy, hluku, bezpečnosti, ovzduší, služeb). Anketa je možností pro občany zvolit ke sledování kromě předem stanovených právě tu oblast, kterou sami považují za důležitou. Podobná anketa by měla být opakována opět za 5 let, aby bylo zjištěno, zda se problémy města změnily a jak byly řešeny. Akci organizuje ve spolupráci s Městským úřadem v Rumburku Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a Týmová iniciativa pro místní indikátory udržitelného rozvoje (TIMUR) v rámci projektu Ústecko - živý region, Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji.

Bližší informace najdete na http://ekopolitika.cz nebo na http://www.timur.cz .