Rádce pro Pražany - nové letáky na městských částech
There is no translation available, please select a different language.
Ústav pro ekopolitiku zpracoval další dva letáky pro obyvatele Prahy, jež jsou k dipozici na úřadech pražských městských částí. K letákům na téma Hluk, Odpady a Zvíře ve městě, nově přibyly letáky o Ovzduší a Veřejných prostranstvích a zeleni. Všechny letáky v elektronické podobě nalezenete v sekci Publikace.