Karpatská úmluva a účast veřejnosti
There is no translation available, please select a different language.

logo_karpatske_dedictvi01.jpgKarpatská úmluva (Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat) je právní dohoda mezi 7 evropskými státy (ČR, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Maďarsko) o ochraně tohoto unikátního horského pásma. Karpaty jsou významným přírodním celkem, kde se do dnešních dnů zachovaly rozsáhlé plochy nenarušených biotopů. Jsou místem výskytu významných populací velkých šelem a řady vzácných živočišných a rostlinných druhů. Na jejich území bylo vyhlášeno množství národních parků, přírodních rezervací a dalších chráněných stanovišť. Karpatská úmluva ovšem nechrání jen přírodu. Dotýká se hlavně lidí žijících v Karpatech a jejich kultury a dědictví, které činí tuto horskou krajinu tak výjimečnou.

Mezinárodní činnost zajišťuje sekretariát fungující pod OSN. Hlavní zodpovědnost za naplňování úmluvy nesou vlády 7 podepsaných států, které zřizují na Ministerstvech životního prostředí národní koordinátory. Partnery jim je mnoho nevládních a jiných organizací i aktivních jednotlivců přímo v regionu.

Karpatská úmluva je tzv. „rámcová“ a je základem pro politická rozhodování. V jednotlivých státech vstoupila v platnost mezi lety 2005 – 2006. Teď přicházejí na řadu první akce, které by měly převést úmluvu z papíru do života a přinést konkrétní změny 16 milionům lidí nazývajícím Karpatské hory svým domovem.

Ústav pro ekopolitiku společně Regionálním environmentálním centrem ČR koordinoval v roce 2007 několik aktivit pro podporu účasti veřejnosti při naplňování Karpatské úmluvy v praxi. Proběhla dvě setkání stakeholderů, expertů a příznivců úmluvy, tematicky zaměřená na ochranu kulturního a přírodního dědictví. Konzultace se stakeholdery přinesly návrhy a doporučení k vytvářenému seznamu Karpatského dědictví.

Výsledky konzultací v Karpatském regionu byly prezentovány na prvním setkání mezinárodní pracovní skupiny pro Karpatské dědictví a tradiční zanlosti v Benátkách v srpnu 2007. Na jejich základě bylo přijato rozhodnutí realizovat v roce 2008 sérii obdobných konzultací ke karpatkému dědictví ve všech dalších signatářských státech úmluvy. Konzultace budou koordinovány organizací ANPED.

 

Zápis ze setkání ke Karpatské úmluvě v Uherském Hradišti (říjen 2007) pdf zde 259.10 Kb.

Výstupy v roce 2008: 

V roce 2008 byla vytvořena Mapa příkladů Karpatského dědictví ve Zlínském kraji a vznikla série Lidé a příběhy Karpat. První zpracované reportáže přibližovaly pdf rodinu Libošvárových 118.19 Kb, pdf Pavlínu Kolínkovou 117.27 Kb, pdf Vlastmila Ondru 118.65 Kb a pdf Vladimíra Šáchu 109.49 Kb. Tyto jednotlivci v každodenním životě zachovávají a rozvíjejí karpatské dědictví a přispívají k tomu, že mnohé z jeho součástí jsou dosud živé mezi lidmi. 

Výstupy v roce 2009 

Prohlédněte si pdf Mapu příkladů Karpatského dědictví v Moravskoslezském kraji 1.92 Mb a 4 nové reportáže ze série Lidé a příběhy Karpat - o pdf Petru Orlovi 199.74 Kb, pdf Renatě Pavlinové 123.23 Kb, pdf Petru Pavlíkovi 160.02 Kb a rodině pdf Koždoňových 166.44 Kb.

Mapa je součástí zdola vznikajícího Seznamu Karpatského dědictví, který by měl sloužit k zajištění lepší ochrany přírodního a kulturního dědictví v Karpatech; reportáže představují 4 výrazné oobnosti pečující o toto dědictví v Moravskoslezském kraji. Materiály vznikly ve spolupráci ÚEP s VIS Bílé Karpaty a Moravskoslezským krajem s cílem přispět k naplňování Karpatské úmluvy.   

Výstupy v roce 2010 

Na konci roku 2009 byl zahájen větší projekt financovaný z Revolvingového fondu MŽP Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi. Projekt měl více zajímavých výstupů, které jsou pilotné v ČR a mají sirší přesah mimo mikroregion Jablunkovska. Všechny informace i jednotlivé výstupy naleznete na stránkách, které byly také vytvořeny v rámci projektu, www.karpatskededictvi.cz.

Některé z výstupů si můžete prohlédnout přímo zde: Analýza přírodního dědictví, Příklady dobré praxe péče o přírodní dědictví , Plán péče o přírodní dědictví Jablunkovska. Výstupy zaměřené na kulturní dědictví Jablunkovska najdete zde: Analýza kulturního dědictví + obrazové přílohy, Příklady dobré praxe péče o kulturní dědictví, Plán péče o kulturní dědictví Jablunkovska.  

Výsledky dotazníkového průzkumu, který proběhl mezi místními obyvateli a návštěvníky Jablunkovska nejdete zde .

 

 

Pro více informací a tištěné materiály kontaktujte This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Oficiální stránky Karpatské úmluvy www.carpathianconvention.org

Pravidelně aktualizované informace o naplňování Karpatské úmluvy v ČR http://chm.nature.cz/information/karpatska-umluva

Všechny dosavadní projekty byly podpořeny Ministerstvem životního prostředí ČR. logo_mzp.gif