Nové číslo čtvrtletníku
There is no translation available, please select a different language.

Image

Na konci února 2008 bylo vydáno další číslo čtvrtletníku projektu Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji. Toto vydání je věnováno vzniku a práci pracovních skupin tzv. místních akčních týmů, které řeší klíčová témata rozvoje jednotlivých měst, jež byla vybrána veřejností. Lze se v něm dočíst, na jaké témata se jednotlivá města zaměřují, kdo je členem pracovních týmů a jaké akce či projekty budou v nejbližším období v rámci projektu probíhat.