Využití konceptu ekologické stopy ve výuce
There is no translation available, please select a different language.

V rámci projektu "Uspořádání putovní výstavy o konceptu ekologické stopy ve městech Ústeckého kraje " proběhnou ve dvou krajích ČR semináře s názvem: "Využití konceptu ekologické stopy ve výuce" popularizující výstupy projektu a samotný koncept ekologické stopy. Během seminářů, které jsou určeny pro zástupce škol a dalších vzdělávacích institucí, NNO, veřejnou správu a akademický sektor, se účastníci dozvědí o konceptu ekologické stopy a jeho využití v plánování a výuce. Součástí přednášky bude i představení kalkulátoru výpočtu ekologické stopy školy a města.

Semináře se uskuteční v:

Plzni (16.dubna 2008, Střední průmyslová škola dopravní Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň, http://www.dopskopl.cz/ ) pdf pozvánka 466.71 Kb

Brně (14.května 2008, Jazyková škola MIRAMARE, Masarykova 37, Brno, http://www.jsmiramare.cz/brno ) pdf pozvánka 464.59 Kb.

!!!! POZOR ZMĚNA MÍSTA SEMINÁŘE: Seminář se uskuteční v pobočce Masarykova 37 nikoli v pobočce Jana Uhra, jak bylo avizováno v původní pozvánce!!!

Účast na semináři je zdarma.

Program semináře:

  • Josef Novák – zahájení semináře, přivítání, představení projektu a cílů semináře
  • Viktor Třebický – Ekologická stopa – koncept, historie, využití
  • Eva Rázgová – Možnosti využití tématu ekologické stopy ve výuce
  • Přestávka (občerstvení je zajištěno)
  • Miroslav Lupač a David Kunssberger - Kalkulátor ekologické stopy školy
  • Zástupce školy z pilotního projektu – zkušenosti se shromažďováním údajů k ekologické stopě školy a zapojení žáků
  • Diskuze - témata:
  • • V jaké fázi a jak zapojit žáky do sledování ES školy?
  • • Pro jaké věkové kategorie je možné ekologickou stopu použít?
  • • K jakým konkrétním opatřením mohou žáci a učitelé ve škole přispět ke snížení ekologické stopy

Zaregistrovat se na semináře můžete na stránkách Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s.

Seminář je podpořen grantem grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

ImageImage