Od místní Agendy k místní Akci
There is no translation available, please select a different language.

 

Image Image

 

Dne 10. června 2008 se v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje v sálu č.208 uskutečnil závěrečný seminář projektu "Ústecko - živý region" nazvaný Od místní Agendy k místním Akcím. Hlavním cílem semináře bylo zprostředkovat metodiku a zkušenosti se zapojováním veřejnosti do řešení místních problémů vznikajících na úrovni partnerských měst projektu.

Program semináře je ke stažení pdf zde 414.92 Kb.

Všem účastníkům semináře byl rozdán sborník, který je ke možno stáhnout pdf zde 1.24 Mb, dále byly předneseny příspěvky, které byly převedeny do formátu pdf a umístěny rovněž ke stažení tyto stránky.

  • Představení cílů projektu "Ústecko - živý region" a jejich plnění - Josef Novák - pdf prezentace 243.05 Kb
  • Místní Agenda 21 a zapojování veřejnosti v Ústeckém kraji - Lucie Kuželová - pdf prezentace 106.36 Kb
  • Financování projektů Místní Agendy 21 v ČR - Martina Přibylová
  • Místní Agenda 21 a zapojování veřejnosti v Německu - Silke Timm - Lokale Agenda 21 für Dresden e. V.
  • Ekologická stopa města – Představení konceptu a výpočtu ekologické stopy - Viktor Třebický - pdf prezentace 1.63 Mb
  • Od plánování k akcím - Představení nové metody MAT - Miroslav Lupač, Leona Kupčíková - pdf prezentace 475.42 Kb
  • Krásná Lípa - Místní akce a prevence kriminality - Šárka Pešková - pdf prezentace 971.70 Kb
  • Bílina - Místní akce - Zkvalitňování života obyvatel sídlišť - Karel Müller
  • Litoměřice - Místní akce - Vandalismus - Dana Svobodová - pdf prezentace 1.65 Mb
Fotografie ze semináře si je možné prohlédnout zde .

 

Stručný popis semináře je možné získat doc zde 93.50 Kb