ROUDNICE NAD LABEM: Zástupci města a obyvatelé diskutovali o dopravě
There is no translation available, please select a different language.
Setkání s občany města bylo naplánováno na 22. května. Hlavním cílem akce bylo představit výsledky indikátoru „Cesta dětí do školy a zpět“, dopravní projekty dětí z DDM Trend a koncepci dopravy města Roudnice n. L. Propagace celé akce probíhala nejen v místním tisku, ale i lokální televizi. Spot k celé akci natočili jak děti tak i místní koordinátor MAT Ondřej Švec. Zástupci MAT a děti dále připravili letáček pro řidiče, který obsahuje výsledky monitoringu indikátoru „Cesta dětí do školy a zpět“ a výzvu dětí k řidičům. Na 2. června byla naplánována společná akce dětí a Policie ČR. Děti společně s Policií měřili rychlost a po té odměňovali (jablíčko) nebo trestali (citron) řidiče. Součástí akce bylo i rozdávání letáků.