COMENIUS
There is no translation available, please select a different language.

Objevování a vnímání přírody – okolí školy jako místo k učení - COMENIUS

Český partner projektu: PhDr. Milena Pouchová, ZŠ Angel, Praha 12, Angelovova 3183/12

Asociovaný partner ČR: Michaela Valentová, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Další partneři projektu:

  • Německo: Grundschule Friedrich Wolf, Oranienburg; Lokale Agenda 21 Oranienburg;
  • Polsko: Szkola Podstawowa nr.4. im Prof. Wladyslawa Szafera v Elku; Centrum Edukacji Ekologicznej v Elku;
  • Rumunsko: Scoala generala nr. 2, Sibiu; Evangelická obec v Sibiu;
  • Grónsko: Narsap Atuafia (Škola v Narsaqu); Narsap Kaersugaasivia (Muzeum v Narsaqu).

Realizace projektu: 1. srpna 2008 – 31. července 2010

Webová stránka projektu: www.5ekopartner.eu

Finanční podpora: Program celoživotního učení, projekty partnerství Comenius

Cílem spolupráce pěti evropských škol a jejich asociovaných partnerů je nabídnout žákům srovnání vlastního smyslového vnímání a pozorování přírody v okolí školy. Třídy z Německa, Polska, Rumunska, Grónska a České republiky paralelně pracují na domluvených úkolech a své výsledky porovnávají. Témata práce vycházejí z pozorování přírody a prostoru v bezprostředním okolí školy a zahrnují sledování počasí, vnímání přírody v proměnách roku, jednoduchá zkoumání vody a půdy, určování rostlin a stromů, ale i průzkum souvislostí mezi přírodním prostorem, hospodářským využíváním okolí a sociálním prostředím. Úkoly se samozřejmě liší podle stáří žáků, ale v jednoduché podobě umožňují i porovnávat životní prostředí v okolí škol jednotlivých partnerů projektu.

comenius_logo.jpg logo_naep.gif