Indikátory udržitelného rozvoje
There is no translation available, please select a different language.

Město Krásná Lípa je partnerským městem Týmové iniciativy pro udržitelný rozvoj (TIMUR), která se zaměřuje na monitoring indikátorů udržitelného rozvoje. Krásná Lípa započala s monitoringem indikátorů udržitelného rozvoje již v roce 2008 a to v rámci projektu Ústecko - živý region.  

indikatorcestazs.gifB.6 Cesta dětí do školy a zpět

Indikátor ukazuje, jakým způsobem se děti dopravují do školy a zpět ale i to, zda svou cestu do školy považují za bezpečnou. Děti lokalizují nebezepečná místa a rovněž navrhují opatření vedoucí ke vyššímu zabezpeční cesty do školy. V Krásné Lípě proběhl monitoring indikátoru v roce 2008. Více info naleznete zde

 

indikatspokojenost.gif

A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím

Indikátor odráží kvalitu života občanů. Znamená to možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a cenově přijatelné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kultura, atd.), zajímavou a uspokojující práci, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak antropogenní) a reálnou možnost účastnit se místním plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem, takže je to důležitý indikátor místní udržitelnosti.  mmm

Více o indikátorech udržitelného rozvoje na místní úrovni, jejich sledování, partnerských městech a jednotlivých výsledcích naleznete na stránkách Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj.