Norimberk
There is no translation available, please select a different language.

Povodňová, parková a revitalizační úprava řeky Pegnitz a její Nivy v centru Norimberku

Středem Norimberka (Nürnberg) protéká řeka Pegnitz o průměrném průtoku 12 m3/s, která město vždy ohrožovala povodněmi. V zájmu pasivní místní ochrany před povodněmi, ale také v zájmu získávání nivního území pro různé stavební činnosti, byly v minulosti na řece nad a pod městem prováděny různé technické úpravy. Na území města v úseku řeky dlouhém 14 km zkrátily tyto úpravy trasu o 4 kilometry a zmenšily plochy pro přirozené rozlivy povodní asi o 100 hektarů.

Pro zlepšení průběhu povodní a také pro ekologické, pobytové a rekreační zhodnocení řeky Pegnitz a její nivy byla v letech 1999 až 2001 uskutečněna rozsáhlá opatření zejména v 3,5 km dlouhém úseku pod historickým středem města (mj. v zájmu omezení zpětného povodňového vzdutí). Řeka tu teče v širokém složeném profilu, kde povodňové bermy mají již charakter široké říční nivy. V ní byla revitalizována kyneta pro běžné průtoky, v některých pasážích bermy byl snížen terén v zájmu zvětšení povodňové průtočnosti. V bermě byly provedeny parkové úpravy, zaměřené především na rekreační využití území.

1 Schématické mapy popisují rozmístění různých funkcí v území a i v Německu je třeba je obnovovat.

Image 

2 za řekou a stromy je umístěna čistírna odpadních vod. Jsme v centru Norimberka, nedaleko od historického středu města.

Image

3 Stromy ukazují původní výšku bermy. Ač nedaleko středu města, louky v nivě slouží k rekreaci.

Image

4 Území pod mostem bylo vydlážděno a slouží jako částečně kryté sportoviště a místo chráněné před deštěm vybavené lavičkami.

Image

5 (Na okraji nivy najdeme klasické dětské hřiště stíněné stromy.

Image

6 Hřiště v revitalizované nivě využívá přírodní materiály - písek, kameny, dřevo…..

Image

7 … a samozřejmě vodu.

Image

8 Vodu do strouhy čerpá z řeky Pegnitz mlýnské kolo.

Image

9 Cestu podél řeky využívají pěšé. cyklisté, běžci i bruslaři.

Image

10 S blízkostí centra je niva stále více parkově upravena.

Image

11 V centru města zastupují vodní prvek různé kašny.

Image

12 Cyklostezky vedou od řeky centrem podél hradeb.

Image

13 Naučné a vysvětlující tabule jsou instalovány i v centru města. Představují nejen historii města, ale i řeku jako přírodní prostředí.

Image

14 Břehy spojuje kromě opevnění i jedna z nejstarších dochovaných visutých lávek.

Image