Projekt Ekoauto - televizní magazín
There is no translation available, please select a different language.

green-car.jpgRealizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 

Vedoucí projektu a autor: PhDr. Vít Smrčka

Projekt je realizován v Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s. s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR . Třetí díl magazínu EkoAuto byl vytvořen s podporou firmy RWE Transgas, a. s

Pravidelný televizní pořad EkoAuto je vysílán jednou měsíčně v několika opakováních. Na konkrétních příkladech přibližuje tématiku environmentálně šetrnějších způsobů dopravy především:

  •  ekologické, provozní i ekonomické přednosti alternativních paliv a elektromobilů,
  • výhody železniční dopravy
  • a výhody systémů městské hromadné dopravy.

Diváky seznamuje s aktuálními tématy z dopravy šetrné k životnímu prostředí, zejména s využíváním zemního plynu, biopaliv, vodíku k pohonu automobilů a dalších dopravních prostředků. Televizní magazín představuje využívání těchto paliv a nízkoemisní dopravy z nejrůznějších pohledů (názory odborníků, provozovatelů, veřejnosti). Přináší aktuální informace, novinky na trhu, seznamuje s novými, zajímavými dopravními projekty šetrnými k životnímu prostředí, které realizují státní orgány, města a obce i podnikatelská sféra. Představuje nízkoemisní automobily, elektrické lokomotivy obou proudových soustav, lokomotivy a motorové vozy motorové trakce a jiné dopravní prostředky, popularizuje výsledky výzkumu a vývoje, přibližuje nejprogresivnější technologie.

Pořad byl v období 01 – 11/2009 vysílán ve spolupráci s digitální celoplošnou televizí Public TV a od 11/2009 je vysílán ve spolupráci s digitální celoplošnou televizí Noe . V roce 2009 bylo vyrobeno 11 dílů magazínu.

 V roce 2010 bylo vyrobeno 9 dílů magazínu, které můžete shlédnout v této projektové sekci.