Jak jsou občané Krásné Lípy spokojeni se životem ve svém městě?
There is no translation available, please select a different language.

 indikatspokojenost.gif Na tutou otázku nám odpoví výsledky monitoringu indikátoru A1. Spokojenost s místním společenstvím. Indikátor odráží kvalitu života občanů. Znamená to možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a cenově přijatelné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kultura, atd.), zajímavou a uspokojující práci, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak antropogenní) a reálnou možnost účastnit se místním plánování a rozhodování. Výsledky monitoringu budou známy v půlce května. 

Měření indikátoru je součástí projektu Krásná Lípa - náš bezpečný domov , monitoring provádí Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj TIMUR .