Baví mě být IN
There is no translation available, please select a different language.

Udržitelná spotřeba - moderní životní styl založený na aktivním přístupu a informovanosti

 

logaaholdy.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Vedoucí projektu: PhDr. Leona Kupčíková - ÚEP, o.p.s.

Partner projektu:  AHOLD Czech Republic, a. s.

Místo realizace: Česká republika

Termín realizace: květen 2009 až prosinec 2009

 energiefinal.jpg  biofinal.jpg

 A jak šetříte energií vy? 

Jak můžete šetřit energií? Co je to energetické štítkování? Více info zde.                     

pdf Baví mě být IN energie 1.45 Mb


 Je paní Nováková opravdu BIO?

Je biouherák nízkokalorický? Jak poznám Biopotraviny? Více zde .         

pdf Baví mě být IN bio 2.21 Mb

 

 odpadyfinal.jpg  ekofinal.jpg

 Třídí vrabci plasty?

Jak správně třídit obaly? Co se děje o odpady dál? Více zde .                             

pdf Baví mě být IN minimalizace odpadů 1.59 Mb

 Je pastička na myši ekologicky šetrná?

Co zná EŠV? Proč si mám kupovat výrobky produkované v ČR? Více zde .

pdf Baví mě být IN energie 1.35 Mb

 

Projekt je zaměřen na běžné spotřebitele, kteří nepřicházejí příliš často do styku s informacemi o biopotravinách, ekologicky šetrných výrobcích, úsporách energií a recyklací odpadů. Hlavním cílem projektu je představit daná témata vtipně a zároveň vyvolat u spotřebitelů zpětnou vazbu, proto jsou hlavními výstupy projektu letáky s vtipem a soutěž. Letáky jsi distribuovány přímo v prodejnách Albert a to v nákladu cca 40 000 kusů.

logo_mzp.gif

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí
vyjadřovat stanoviska MŽP.