Krásnolipští jsou nejvíc spokojeni s okolní přírodou, trápí je nedostatek práce
There is no translation available, please select a different language.

indikatspokojenost.gif

V dubnu 2009 proběhl v Krásné Lípě výzkum veřejného mínění zaměřený na spokojenost obyvatel s místním společenstvím a analýzu postoje občanů ke kriminalitě a vandalismu ve městě. Výzkum proběhl v rámci projektu Krásná Lípa – náš bezpečný domov, jehož cílem je zpracovat SWOT analýzu prevence kriminality a vandalismu ve městě. Do výzkumu se zapojilo 8 % obyvatel města starších 15 let.