Plánovací odpoledne
There is no translation available, please select a different language.

První červnový týden se v Krásné Lípě konalo plánovací odpoledne s občany města. Účastníci hledali za pomoci facilitátorek odpovědi na otázky:

  • Jaké lokality občané Krásné Lípy považují za nebezpečné a proč?

  • Jak můžeme zvýšit bezpečnost v těchto lokalitách?

  • Co pro zlepšení bezpečnostní situace může udělat Městský úřad, policie, neziskové organizace a co mohou udělat sami občané/občanky města?

Na úvod se účastníci seznámili s projektem a zejména s výsledky veřejného výzkumu zaměřeného na kriminalitu a vandalismus v Krásné Lípě.

Po té následovala práce ve skupinách, každá skupina se věnovala jedné z pěti nebezpečných lokalit:

  • Křinické náměstí
  • Varnsdorfská ulice
  • altán u Cimráku
  • cesta od panelového sídliště k vlakovému nádraží
  • a Nemocniční ulice a sídliště.

 Každá skupina měla za úkol odpovědět na dvě otázky:

  1. Co se vám vybaví pod pojmem ...(název lokality)?
  2. Navrhněte řešení situace - jak může pomoci stát/obec/policie/občan?

Po ukončení práce ve skupinách, následovala společná diskuse k výsledkům. Výsledky práce ve skupinách se stanou podkladem pro připravovanou SWOT analýzu kriminality a vandalismu ve městě a inspirací pro přípravu projektů zaměřených na zlepšení bezpečnostní situace v Krásné Lípě.

 

 web1.jpg  web2.jpg
 web3.jpg  web4.jpg
 web5.jpg  web6.jpg