Revitalizace vodních toků
There is no translation available, please select a different language.

Revitalizace ve městech

Revitalizace vodních toků probíhají v Německu i v urbanizovaných oblastech. Prohlédněte si několik ukázek úprav břehů řek ve městech, které mají nejen vodohospodářský význam, ale jsou zároveň přínosem pro ochranu přírody a znamenají i velké rozšíření nabídky krátkodobé rekreace pro místní obyvatele.

Amberg - řeka Vils

Kronach - soutok řek Hasslach, Rodach a Kronach)

Norimberk - řeka Pegnitz