Rekultivace a management nepřírodních biotopů v ČR za rok 2009
There is no translation available, please select a different language.

Těžebna kaolinu Kaznějov (Plzeňský kraj)V roce 2009 prováděli členové řešitelského týmu komplexní biologické, ekologické a krajinářské výzkumy na 25 lokalitách v Jihočeském, v Karlovarském (zbývající část) a v Plzeňském kraji. Více informací o projektu Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice naleznete zde

Dílčí závěry výzkumů za období 2008 – 2009 dále v článku.