Výroční zpráva 2009/Annual Report 2009
There is no translation available, please select a different language.

vz09.jpg

V roce 2009 pokračoval Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. (ÚEP) v úspěšném řešení víceletých výzkumných projektů zaměřených na rekultivace a management nepřírodních biotopů, na benchmarking venkova a management mikroregionů a na územní plánování jako nástroj k odstraňování disparit v území. Přitom dále rozvíjel spolupráci s partnery z českých vysokých, středních i základních škol, odborných institucí i nestátních neziskových organizací.

V naší sekci Publikace - Výroční zprávy naleznete Výroční zprávu 2009 ve formátu pdf a to v češtině i v angličtině. Výroční zpráva obsahuje informace o všech projektech, které Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. realizoval v roce 2009.