Jablunkovsko : Vezměte si s sebou na výlet mobilní telefon- namísto průvodce!
There is no translation available, please select a different language.

 Na Jablunkovsku vznikla nová interaktivní naučná stezka 

 logo_karpatske_dedictvi01.jpgNaučná stezka „Dědictví Jablunkovska", která je v provozu od začátku měsíce, si klade za cíl zaujmout zejména mladší návštěvníky regionu. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o cenném dědictví zdejšího kraje a jeho lidí. Nejen v českém ale i polském a anglickém jazyce. Padesát zastavení je umístěno na území celého mikroregionu; ponejvíce v katastrech obcí Dolní Lomná a Horní Lomná, Mosty u Jablunkova a Jablunkov. Najdete je na stožárech elektrického vedení, stromech nebo označnících chráněných území či již stojících informačních panelech. Stezka je jedním z výstupů projektu „Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi".

 

Na jakém principu stezka funguje?

Klasické informační tabule jsou nahrazeny tzv. tagglistem - kartičkou s kódem, který Vás přesměruje na interaktivní podobu naučné stezky navrženou speciálně pro mobilní telefony. Stezka je založena na principu internetu v mobilních telefonech a schopnosti mobilních telefonu číst za pomoci fotoaparátu 2D čárové kódy. Bez použití technické infrastruktury v terénu (např. panely naučných stezek) zpřístupňuje textové, obrazové ale také zvukové informace ke konkrétním lokalitám.

Jak si „kartičku s kódem" v terénu přečíst?

Je důležité mít mobilní telefon s připojením k internetu vybavený fotoaparátem. Do něj si pak zdarma stáhnout ze stránek jednoduchý software. Když pak uvidíte kartičku s kódem v terénu, pomocí daného programu ji Váš fotoaparát zaměří a automaticky Vás přesměruje na příslušnou internetovou stránku s informacemi. Některé telefony zn. Nokia již mají čtečku čárových kódů vestavěnou.

I v případě, že žádná z aplikací není k dispozici nebo nefunguje, lze se na každé zastavení připojit přímo. Adresa speciální stránky pro mobilní telefony je uvedena na každém tagglistu ve formátu http://m.taggmanager.cz/xxx

Kde přesně tagglisty hledat?

Jednotlivá zastavení najdete na stožárech elektrického vedení, stromech nebo označnících chráněných území či již stojících informačních panelech. Vesměs se jedná o místa podél turistických tras nebo cest. Stezka přibližuje velké množství informací nejen česky ale i polsky a anglicky mluvícím turistům.

A co se z nich o Jablunkovsku  dozvíte?

Beetaggy popisují jednotlivá maloplošná chráněná území v CHKO Beskydy, významné krajinné prvky nebo drobní sakrální architekturu. A mnohem více. Třeba to, že i bačové komunikovali prostřednictvím „mobilních telefonů". A kdo to vlastně byli bačové?

 

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Alena Dodoková

vedoucí projektu

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz

Kateřinská 26, 120 00 Praha 2

T: 224 828 553; 608 313 778

E: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ;

 

Projekt „Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi" realizuje Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. ve spolupráci se ZO ČSOP Onyx, VIS Bílé Karpaty, s přispěním a podporou místních odborníků, obyvatel a vedení Sdružení obcí Jablunkovska. Trvá od listopadu 2009 do ledna 2011.

Je financován z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.