V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
There is no translation available, please select a different language.
Tisková zpráva ÚEP, o.p.s.

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích", jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu, přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.