ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY: Výstava urbanisticko-architektonických studií rozvoje Masarykova nádraží
There is no translation available, please select a different language.

masarycka_maly.jpgDeveloperská společnost Masaryk Station Developement vystaví práce sedmi architektonických studií, které požádala o vlastní názor na rozvoj území kolem Masarykova nádraží a zadala jim vypracování urbanisticko-architektonické studie. Sedm odborných týmů a sedm různých pojetí tohoto zajímavého prostoru v centru Prahy.

Vernisáž se uskuteční v úterý 31. května 2011 v prostorách auly Fakulty architektury ČVUT (Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice). Ve dnech 1. a 2. června proběhnou od 15 hod v prostorách výstavy autorská čtení aneb představení architektonických studií jejich autory.