V Hostivařském lesoparku a Praze – Petrovicích můžete navštívit netradiční naučné stezky
There is no translation available, please select a different language.
Praha 27. června 2011, Tisková zpráva ÚEP, o.p.s.

Netradiční naučné stezky „Hostivařský lesopark“ a „Praha – Petrovice“, které jsou v provozu od 23. a 16. června tohoto roku, chtějí zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovávají informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Hostivařského lesoparku a Městské části Praha – Petrovice. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém ale i anglickém a německém jazyce.

Stezka v Hostivařském lesoparku má 30 a stezka v Praze – Petrovicích 10 zastavení, která jsou vždy rozmístěna na celém území dané oblasti.  Najdete je na stojanech informačních tabulí, označnících chráněných území, lavičkách nebo na odpočinkových altánech.