Současné evropské trendy při správě a údržbě vodních toků - seminář se zahraniční účastí
There is no translation available, please select a different language.

Koalice pro řeky a Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vás zvou na seminář se zahraniční účastí Současné evropské trendy při správě a údržbě vodních toků. Akce se koná ve čtvrtek 22. září 2011 od 9 do 16,30 hod. v Zasedacím sále Ministerstva zemědělství ČR (Těšnov 65/17, Praha 1).

Dimenzování vodních průtoků a příklady zlepšení jejich hydromorfologického stavu, údržba a rozvoj vodních toků, jejich revitalizace využíváním hydromorfologických procesů vlastní dynamiky, zlepšování nabídky biotopů zejména pro ryby prostřednictvím mrtvého dřeva – těmito tématy vodního hospodářství se budou zabývat příspěvky odborníků z Bavorska, Švýcarska a Francie. Zahraniční příspěvky doplní příklady z české strany – například návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků.