Radotínská jezera: těžba začíná, co zde bude poté?
There is no translation available, please select a different language.
radotinvizual.jpgPraha 26. září 2011, Tisková zpráva ÚEP, o.p.s. a Společnosti pro udržitelný život

Plány pro nivu Berounky mezi Radotínem a Zbraslaví byly tématem veřejné besedy „Radotínská jezera: 20 let těžby začíná, co bude potom?", jež se konala v úterý 25. 10. 2011.

V oblasti proběhla výstavba JZ části silničního okruhu, brzy zde má být zahájena dvacetiletá těžba štěrkopísku. Celoměstsky významná změna Z2724/00 má umožnit výstavbu jezu, plavební komory, plavebního kanálu, jachetního přístavu, parkovišť a obytné i smíšené zástavby v nivě. Občané i odborníci shodně kritizují, že plány pro toto území nejsou provázány. Vyhodnocení vlivů se nezabývalo dostatečně dopady připravovaných aktivit a staveb např. na protipovodňovou ochranu a podzemní vodu, kterou vrstvy štěrkopísku filtrují a zadržují, ale ani ztrátou úrodné nivní půdy a synergickým působením všech připravovaných i realizovaných záměrů na přírodní, sociální a ekonomické podmínky.