Shrnutí besedy Radotínská jezera: těžba začíná, co zde bude poté?
There is no translation available, please select a different language.

radotinvizual.jpgDatum a čas: 25. 10. 2011, 18:00 až 20:20 hod.
Místo: Jednací sál zastupitelstva, Praha 5
Počet účastníků: 120 (z toho 15 zastupitelů z dotčených městských částí, zástupci firmy Kámen Zbraslav a Ředitelství vodních cest)
Organizátoři: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., STUŽ, Arnika

VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
V úvodní částu diskuse zazněla vyjádření zastupitelů z Radotína, Velké Chuchle, Zbraslavi, Prahy 12 a Prahy 5. Z vyjádření zástupců městských částí vyplývá, že:
- městské části celý záměr připomínkují již delší dobu;
- neexistuje žádná koncepce a různým plánům v oblasti chybí koordinace;
- chybí ucelené posouzení záměru z hlediska dopadů na životní prostředí;
- velkým problémem je černá skládka v Lahovičkách na pozemcích společnosti Rekreační zóna Radotín – v zátopové zóně. Momentálně není jasné, kdo přesně je majitelem pozemku, na kterém je černá skládka.
- Další problematickou oblastí jsou pozemky firmy Brudra, které jsou kontaminované zejména ropnými látkami.