ISEMOA - zlepšování přístupnosti veřejného prostoru a udržitelných druhů dopravy
There is no translation available, please select a different language.

Celý název: ISEMOA - evropský projekt zaměřený na zlepšování přístupnosti veřejného prostoru a udržitelných druhů dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Vedoucí projektu: Michaela Valentová

Spolupráce: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD.

Místo realizace: Vyvinutí a prověření nové evropské metodiky zaměřené na udržitelnou mobilitu bez bariér. ÚEP testuje metodiku ve městě Kolín. Dalším českým partnerem je Partnerství, o.p.s., které se domluvilo s městem Holice.

Termín realizace: květen 2010 až květen 2013

Financování: Intelligent Energy Europe

Spolufinancování projektu: z vlastních zdrojů 

Hlavním cílem projektu je vyvinout a prověřit systém testování a řízení kvality zlepšování dostupnosti veřejného prostoru a hromadné dopravy, který mohou využívat obce, města a regiony.

WWW stránky projektu: www.isemoa.eu