Rozvoj občanských znalostí a dovedností žen na Domažlicku
There is no translation available, please select a different language.
 • logo_fazole_small.jpgHlavní koordinátor a příjemce dotace: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. - Komunitní centrum FAZOLE, Branská 1, 344 01 Domažlice
 • Zdroj financování: Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR
 • Období realizace: 1. 8. 2012 - 30. 10. 2013
 • Reg. č. projektu: CZ.1.07/3.1.00/37.0230

fazol.jpgCílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost žen na Domažlicku rozvojem občanských znalostí a dovedností v pracovním, osobním i komunitním životě.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou ženy ohrožené na pracovním trhu (nezaměstnané, ve výpovědní lhůtě nebo se smlouvou na dobu určitou, pečující o malé děti, samoživitelky, absolventky s nedostatkem praxe, ve věku nad 50 let apod.)

Vedlejší cílové skupiny:

 • rodinní příslušníci účastnic projektu;
 • širší veřejnost.


Obsahem projektu je aktivní účast na workshopech a dalších aktivitách, v rámci kterých se účastnice seznámí s vybranými aktuálními tématy a budou motivovány k aktivnímu přístupu při řešení těchto témat v osobním i veřejném životě.

Témata:

 1. Domácí násilí, stalking
 2. Šikana ve škole a na pracovišti
 3. Odpovědný přístup k financí
 4. Jak z dluhové pasti
 5. Udržitelný rozvoj jako symbióza ekonomiky, sociální oblasti a ŽP
 6. Odpovědné spotřebitelské chování
 7. Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění
 8. Vztah k regionu, lokálnímu společenství


První běh workshopů a navazujících aktivit začne v listopadu 2012.

Sledujte náš projekt na blogu KC FAZOLE!!! 

Podrobné informace o projektu naleznete rovněž na www stránkách KC Fazole.

WWW stránky projektu:

www.centrumfazole.cz

http://kc-fazole.blog.cz/

opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg