Zajímavá zjištění z monitoringu lokalit narušených těžbou na území PřP Radotínsko-Chuchelský háj
There is no translation available, please select a different language.

strakapoud.jpgTisková zpráva ÚEP, o.p.s.

Praha, 10. 9. 2012

V průběhu května a v červnu 2012 proběhly terénní biologické a ekologické průzkumy, ve vápencových lomech Špička a Hvížďalka. Celkem bylo zjištěno 6 druhů cévnatých rostlin, 3 druhy motýlů, 2 druhy blanokřídlých a 4 druhy ptáků chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sb.