Nabídka služeb ÚEP pro ústřední orgány státní správy
There is no translation available, please select a different language.
  • zpracování odborných analýz a studií zaměřených na problematiku ochrany životního prostředí, ekologie a právní úpravy ochrany životního prostředí ES i ČR;
  • strategické posouzení vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí v souladu s ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.

  • posouzení souladu existujících strategií a koncepcí příslušného resortu s principy udržitelného rozvoje.