ÚEP a úspěšná řešení pro průmyslové podniky
There is no translation available, please select a different language.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. se rovněž zabývá problematikou ochrany životního prostředí v průmyslových podnicích, ekologickými politikami průmyslových podniků a environmentálními manažerskými systémy.

  • Systém ochrany životního prostředí v průmyslových podnicích Kladna, pro město Kladno, 2000;

  • Přístup zahraničních investorů k ochraně životního prostředí při podnikání v České republice, 1997;

  • Vliv průmyslových aktivit na jednotlivé složky životního prostředí města Kolína, 1996;

  • Systém řízení ochrany životního prostředí v průmyslových podnicích ČR, 1995.