Pražské lesy potřebují šetrné zacházení
There is no translation available, please select a different language.

                                                                                                                                                     V Praze, 6. listopadu 2006

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., tisková zpráva k zahájení projektu

Monitoring rekreačního využití a analýza jeho negativních dopadů na životní prostředí dvou pražských příměstských lesů: Ďáblický háj a Kamýk

Pražské lesy potřebují šetrné zacházení

Růst Prahy do plochy i počtu obyvatel ukazuje na velkou důležitost příměstských lesů a současně na jejich zvyšující se ohrožení. Jen města s dobře přístupnými svěžími a zelenými parky a lesy poskytují dostatečnou kvalitu života jejich obyvatelům.

Lesy v městském prostředí jsou jednou z mála možností krátkodobé rekreace, relaxace, pobytu a sportování v přírodě. Ovšem nároky na využívání volného času v tomto relativně zdravém a nepoškozeném životním prostředí se různí a mění a do omezeného prostoru vstupují zájmy různých skupin. Mění se požadavky návštěvníků, z nichž někteří zde hledají klid a oázy pro procházky, jiní možnosti pro horská kola, in-line brusle, běhání, venčení psů. Rizikem pro stav lesů je tlak investorů na výstavbu v jejich okolí či jiné rozvojové plány. Vedle těchto zájmů stojí samozřejmě a neposledně zájmy ochrany přírody. Minimální hladina hluku, čistota, ochrana ekosystémů a půd jsou jen některé z podmínek pro zachování lesa jako ekostabilizačního prvku. Je potřeba zajistit podmínky pro výskyt a udržení biologické rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů, zajištění retenční schopnosti krajiny, ochrany lokálního klimatu a celkově dobrého stavu pražských lesů, z nichž některé mají statut zvláště chráněných území.

Aby to v pomyslném ringu nebyl boj kdo z koho, je potřeba do značné míry změnit stávající přístup k ochraně a managementu příměstských lesů. Za tímto účelem realizuje Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí PřF UK již druhý projekt, jehož smyslem je zjistit turistické zatížení příměstských lesů a zmapovat s tím spojené negativní vlivy na životní prostředí těchto území. Tentokrát je projekt je zaměřen na dvě území - Ďáblický háj a Kamýk.
Bude provedeno opakované zjišťování počtu návstěvníků lesů a dotazníková šetření, která kromě jiného upozorňují občany na specifika ochrany přírody těchto cenných území. Projekt finančně podporuje Magistrát hl. m. Prahy.

V roce 2003 a 2004 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. realizoval podobný projekt, který se zaměřoval na lokality: Kunratický - Michelský les, Obora Hvězda a Modřanská rokle. Výsledky lze nalézt zde .

Další informace:

Mgr. Barbora Šafářová   Mgr. Josef Novák
tisková mluvčí   vedoucí projektu
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.   Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Tel: 224 828 553   Tel: 224 828 257
E-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   E-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it