Den otevřených dveří v Ústavu pro ekopolitiku
There is no translation available, please select a different language.
                                                                                                                                                        V Praze, 20. dubna 2005

Tisková zpráva Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. 

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří v Ústavu pro ekopolitiku, který se koná ve čtvrtek, 28.dubna 2005, od 17:00 hod na adrese Hradební 3, Praha 1.

Ústav pro ekopolitiku (ÚEP) připravuje na konci dubna druhé jarní setkání s přáteli. Jeho cílem je představit tuto instituci odborné veřejnosti, příznivcům a podporovatelům, seznámit s aktuálními projekty, kterými ÚEP podporuje udržitelný rozvoj v ČR a s novými tématy v oblasti udržitelného rozvoje.

Činnost Ústavu pro ekopolitiku v letech 2004-2005
ÚEP se v současné době více než dříve zaměřuje na podporu udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni (například projekty pro přípravu strategií udržitelného rozvoje ve vybraných krajích ČR, Iniciativa TIMUR - která zavádí a sleduje ukazatele kvality života ve městech; dále projekty věnující se tématům neregulovaného rozrůstání měst a využití "brownfields" a semináře a exkurze seznamující se změnami v ochraně životního prostředí v obcích po vstupu do EU).

Vysoké pozornosti zejména odborné veřejnosti se těší dva současné výzkumné projekty k problematice udržitelné výroby a spotřeby a k obnově krajiny Kladenska narušené těžbou černého uhlí.
Tradičním tématem ÚEP je dlouhodobě politika životního prostředí. V této souvislosti byl v loňském roce pověřen Úřadem vlády ČR zpracovat návrh Strategie udržitelného ČR.
ÚEP realizuje řadu projektů spojených s prosazováním práva životního prostředí Evropských společenství ve vnitrostátním právu.

Posláním ÚEP je prosazovat v České republice udržitelný rozvoj, který staví na uvědomění si souvislostí mezi lidskými potřebami a přírodními zdroji. ÚEP působí od roku 1992 jako organizace zaměřující se na utváření politik podporujících udržitelný rozvoj a zdravé životní prostředí, s ambicemi ovlivňovat dokumenty celostátního významu, a to vše s cílem měnit stávající nepříznivé trendy v těchto oblastech.
Projekty ÚEP jsou často postaveny na spolupráci s veřejnou správou a na představování nových témat v oblasti udržitelného rozvoje. To činí z ÚEP uznávanou nevládní organizaci typu think-tank.

Prosím potvrďte svoji účast nejpozději do pondělí 25.dubna na adrese This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .

Více informací:
Barbora Šafářová
tisková mluvčí
Tel: 224 826 593

Setkání je podpořeno z Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě - Podpora institucionálního rozvoje NNO.