• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow EXKURZE: Protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech
EXKURZE: Protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech PDF Tisk E-mail

IREAS, o.p.s., ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s. a projektem TTW - Technologický transfer voda, WWA Hof zvou na odbornou exkurzi

Protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech

Příklady dobré praxe z Bavorska

úterý 9. až čtvrtek 11. října 2007

Třídenní exkurze představí účastníkům různé kombinace technických a přírodě blízkých opatření protipovodňové ochrany v urbanizovaných oblastech. Komplexní přístup Bavorska si klade za cíl při dosažení optimálních protipovodňových efektů zároveň co nejvíce zlepšovat ekologický stav vodních toků. Bere ohled nejen na urbanistický kontext, ale i na rekreační využívání území a zájmy ochrany přírody.

Navštívíme lokality zahrnující různé typy protipovodňové ochrany v podobě zdí a hrází podél vodního toku procházejícího obcí (některé z lokalit Schwarzbach an der Saale, Oberkotzau, Hof, Staffelstein, Drosendorf, Kronach aj. ), i v podobě selektivní ochrany menšího území hrázemi, jež obklopují části obce v zátopové oblasti (např. Michalau). Zajímavá jsou i řešení, jež využívají protipovodňové průlehy – omezení průtoku obcí a obtok obce za povodní.

Obvyklou součástí protipovodňových úprav v obcích bývají nově vzniklé rekreační plochy a parkové úpravy podél vodních toků. Často se jedná o oblasti ztvárněné přírodě blízkým způsobem, které obyvatelům města umožňují kontakt s přírodou a vodním tokem. Zpřístupnění vodního toku obyvatelům města nabízí nenásilnou osvětu v oblasti vodohospodářských zájmů a ochrany přírody (parkové úpravy, dětská hřiště, osvětové tabule a materiály v řadě lokalit – např. Kronach, Neuses, Drosendorf, Amberg, Nürnberg, Michelau, Ebermannstadt aj. ).

Navštívené lokality představí způsob, jak jsou technické zásahy v městských intravilánech kompenzovány revitalizacemi vodního toku a jak i v omezených podmínkách zástavby je možné dbát na přírodě blízké utváření vodního toku, například na jeho prostupnost pro vodní živočichy (rybí přechody v Hofu, Ebermannstadtu, Neusesu a jiných lokalitách).

Při exkurzi si budeme mít také příležitost prohlédnout si některé typy přírodě blízkého odvodňování dopravních ploch a bude prostor i pro dotazy na bavorské odborníky.

Předběžný program:

  • Úterý 9. 10. 2007: V 7:00 - odjezd z Prahy, dopoledne: Schwarzbach, Hof ,odpoledne okolí Kronachu
  • Středa 10. 10. 2007: lokality podél Mohanu a Rodachu, městečka Staffelstein, Ebermannstadt,
  • Čtvrtek 11. 10. 2007: Bayreuth, Amberg nebo Weiden a cesta domů. Návrat do Prahy kolem 19 hodiny.

Exkurze je primárně určena pro představitele státní správy a samosprávy na území hlavního města Prahy a pracovníky realizující program státní ekologické výchovy a osvěty, učitele, lektory a konzultanty. Jedná se tedy zejména o pracovníky v oblasti vodního hospodářství, pracovníky správy vodních toků, i pracovníky odborů životního prostředí a územního rozvoje a další představitele městských částí a obcí, které urbanisticky a vodohospodářsky souvisejí s hl. m. Prahou.

Podmínkou účasti (stanovenou poskytovatelem finančních prostředků) je bydliště účastníka exkurze na území hl. m. Prahy nebo práce či studium prováděné z více jak 50 % na území hl. m. Prahy.

V případě zájmu o účast na exkurzi zašlete, prosím, přiloženou přihlášku do 13. září 2007 uvedené kontaktní osobě. Vybraným účastníkům potvrdíme účast do 20. září 2007.

Symbolický poplatek za celou exkurzi je 300,- Kč. Účastníkům je hrazena doprava, nocleh, základní stravování a informační materiály. Poplatek prosíme uhraďte nejpozději do 27. září 2007 na účet č. 516 526 0057/4000 (Bawag Bank CZ, a. s., Vítězná 1, Praha 5). Variabilní symbol: 0211. Poplatek se v případě neúčasti nevrací. Cestovní pojištění si zajišťují účastníci sami. Tlumočení zajištěno.

Přihlášku, program a další informace k exkurzi naleznete též na www.ireas.cz/projekty/POP a na www.ekopolitika.cz . Přihlášku posílejte mailem na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , případně faxem na číslo 224 826 593, či poštou na Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Kateřinská 26, 120 000 Praha 2. Další informace získáte na tel.: 224 828 257, Michaela Valentová (Od 2. do 7. září mimo Prahu).


Přihláška na exkurzi do Bavorska „Protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech“ dne 9. – 11. října 2007

Jméno: ......……...................……..........................................................……………………………………….

Funkce: ...................…….......…….........................................................………………………………………

Obec/organizace…….:.............………...................................................………………………………………

Adresa bydliště účastníka exkurze :........................................................……………………………………..

E-mail:....................................……….....................................................……………………………………..

Telefon:...................................………....................................................……………………………………..

Č. účtu, ze kterého bude realizována platba: ................................................................................

Vyplněnou přihlášku pošlete nejlépe e-mailem na výše uvedenou kontaktní adresu.


Akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy.

Image Image Image Image Image Image

 

 
 

Slovník