• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Indikátory udržitelného rozvoje a GIS
Indikátory udržitelného rozvoje a GIS PDF Tisk E-mail

indikatory_gis_titul.jpg Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. v rámci svého projektu: "Ústecko - živý region" vydal příručku s názvem "Indikátory udržitelného rozvoje a GIS". Tato příručka je primárně určena pro zástupce veřejné správy (města, obce, mikroregiony, kraje), kteří pro hodnocení rozvoje území své municipality využívají nebo chtějí využívat Geografické informační systémy - GIS.

Publikace je koncipována jako příručka dobré praxe využívání GIS při hodnocení různých aspektů území. Úvodní kapitola této příručky přináší pohled na jednu z nejvyužívanějších indikátorových sad na místní úrovni v České republice. Jedná se o sadu ECI/TIMUR, kterou česká, moravská a slezská města využívají díky intenzivní metodické podpoře ze strany Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) již od roku 2003. Po stručném náčrtu vývoje této sady v evropském a národním kontextu obsahuje kapitola také detailní pohled na jednotlivé indikátory. Z něho lze zjistit základní účel sledování indikátoru, metodiku jeho sledování a především i detailní výsledky z jednotlivých měst, včetně grafů.

 

Následující kapitola se zabývá konkrétními příklady využití GIS při hodnocení různých aspektů udržitelného rozvoje za pomoci indikátorů udržitelného rozvoje. Lze zde nalézt konkrétní řešení a vyhodnocování jevů v rámci indikátorové sady ECI/TIMUR, jako je znázornění míry spokojenosti obyvatel s místním společenstvím v jednotlivých čtvrtích města Hradce Králové či zhodnocení dostupnosti veřejných prostranství a základních služeb v Třebíči. Dále jsou v kapitole uvedeny různé příklady využívání geografických informačních systémů při hodnocení rozvoje v podmínkách českých i zahraničních. Jedná se například o řešení odpadové problematiky, optimalizaci hasebních obvodů, bezbariérovost občanské vybavenosti v Ostravě či prostorové aspekty vývoje maloobchodní sítě v Brně.

Závěrečná kapitola shrnuje na konkrétních příkladech a názorných ukázkách základní postupy a nástroje práce s GIS při hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje. Pozorný čtenář se naučí, co jsou, jak se zhotovují a k čemu se využívají kartogramy a kartodiagramy, jak se vytváří a aplikuje obalová zóna či k čemu slouží geodatabáze.

V případě vašeho zájmu o příručku, kontaktujte Josefa Nováka nebo si ji stáhněte v elektronické podobě na stránkách Ústavu pro ekopolitiku v sekci publikace .

 
 

Slovník