• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Krásnolipští jsou nejvíc spokojeni s okolní přírodou, trápí je nedostatek práce
Krásnolipští jsou nejvíc spokojeni s okolní přírodou, trápí je nedostatek práce PDF Tisk E-mail

indikatspokojenost.gif

V dubnu 2009 proběhl v Krásné Lípě výzkum veřejného mínění zaměřený na spokojenost obyvatel s místním společenstvím a analýzu postoje občanů ke kriminalitě a vandalismu ve městě. Výzkum proběhl v rámci projektu Krásná Lípa – náš bezpečný domov, jehož cílem je zpracovat SWOT analýzu prevence kriminality a vandalismu ve městě. Do výzkumu se zapojilo 8 % obyvatel města starších 15 let.

 

 

V Krásné Lípě výrazně převládá podíl spokojených obyvatel (77 %) nad nespokojenými (23 %). Největší spokojenost na bodové škále 0 (nejméně) - 10 (nejvíce) občané uvádějí u kvality životního prostředí a veřejné zeleně (8,7), kladně je rovněž hodnoceno fungování mateřské a základní školy ve městě (7,0).

Naopak nejméně jsou lidé ve městě spokojeni s možností zaměstnání ve městě – průměrná známka je pouhých 2,7 bodů. Nízké průměrné známky byly zaznamenány u témat souvisejících s bezpečností ve městě. Téměř polovina respondentů (43 %) považuje chození ve městě v noci za nebezpečné (průměrná známka 4,2), s fungováním Policie ČR je nespokojeno 38% dotázaných (známka 4,6).

Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že obyvatelé města se nejčastěji setkávají s ničením veřejného majetku a zeleně (uvedlo 40 % respondentů). Jedná se zejména o ničení laviček, altánů, autobusových zastávek a ničení veřejné zeleně a to zejména v parcích a na cyklostezkách. Na pomyslném druhém místě se umístily krádeže – nejčastěji se jedná o drobné krádeže či krádeže kol (27 %). Dalším problematickým jevem je hluk v nočních hodinách v blízkosti restauračních zařízení a dále konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a s tím související agresivita a vulgární chování podnapilých osob.

Dotázaní věří, že situace by se výrazně zlepšila, kdyby byla policie více vidět v ulicích města a prováděla častější kontroly. Řešením by bylo obnovení městské policie a kamerový systém ve vybraných lokalitách.

Více informací o indikátorech udržitelného rozvoje si přečtete zde. Podrobnosti o projektu naleznete zde.

 
 

Slovník