• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Otevřený dopis Evropské radě
Otevřený dopis Evropské radě PDF Tisk E-mail

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Zelený kruh, Společnost pro trvale udržitelný život a o.s. Oživení poslaly otevřený dopis premiéru Paroubkovi a připojily se k výzvě evropských občanských organizací Evropské radě. Vyzývají ji k přijetí okamžitých kroků, které vyvedou Evropu a její občany ze současné rozpačité a chaotické situace a vyjadřují ochotu spolupracovat při budování nové důvěry občanů v budoucnost EU. 

Text dopisu zní: 

DOPIS OBČANSKÝCH ORGANIZACÍ EVROPSKÉ RAD?

Vážení členové Evropské Rady

V členských státech se doposud konala tři referenda ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu (Evropská ústava), z toho dvě vedla k jejímu zamítnutí. Účast občanů byla v obou případech vysoká.

Situace ukazuje na narůstající propast mezi důvěrou občanů a Evropskou unií coby institucí. Současný model fungování EU a politické priority, které předkládá, vedou k netečnosti občanů. Nehraje přitom roli, jak silnou či slabou EU tito občané chtějí. Zatímco politici se soustředí na institucionální reformy, otázky rozdělení moci a liberalizaci jako cíl sám o sobě, občané členských států EU se zajímají především o to, co znamená silnější EU z hlediska zaměstnanosti, bezpečnosti, kvality života, životního prostředí a budoucnosti jejich dětí.

EU se nemůže dále rozvíjet, pokud ji nebudou občané dostatečně podporovat a chápat.

Evropská rada musí začít jednat a ukázat, že přijímá tuto zprávu. Vyzýváme ji, aby, především:

  1. Zahájila projekt na podporu transparentnosti, demokratizace a odpovědnosti EU. Mnoho občanů se, v důsledku přesunutí většího množství úkolů a mandátu z národní úrovně, právem obává menší možnosti sledovat a ovlivňovat rozhodovací procesy. EU stále ještě není plně demokratická. Právní předpisy vznikají více za zavřenými dveřmi než na národních úrovních. Je stále obtížnější orientovat se v postupech probíhajících v EU, účast veřejnosti se zajišťuje způsobem ad-hoc, organizace prosazující veřejné zájmy nemají přístup k soudu. Koncept „participativní demokracie“, tak jak je definován v Evropské ústavě, je potřeba převést do praxe. Vyzýváme Evropskou radu, aby se zavázala maximálně zprůhlednit rozhodovací procesy a aby do této snahy zapojila všechny instituce.
  2. Ukázala vůli vést EU způsobem, který povzbuzuje a mobilizuje lidi. Představte vizi EU, která bude založena na hodnotách, sociální spravedlnosti, úctě k člověku a přírodě, solidaritě mezi obyvateli Evropy i dalších částí světa. K tomu jistě přispěje i přijetí navrhované Deklarace udržitelného rozvoje. Neučiňte z tohoto návrhu vágní dokument! Podpořte jej finančními nástroji, které prokáží společné odhodlání dovést Evropu a svět k udržitelnému rozvoji realizací konkrétních opatření. Zajistěte provázanost politik a ve svých politických prohlášeních jasně uveďte, že fondy a politiky EU propojují v konkrétních případech i systematicky cíle ekonomické, sociální a environmentální.
 
 

Slovník