• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Připomínky ÚEP ke konceptu pražského územního plánu
Připomínky ÚEP ke konceptu pražského územního plánu PDF Tisk E-mail

Námitky ÚEP požadují vyznačit veřejné budovy (nemocnice, úřady ad.), aby je nebylo možné přeměnit na hotely, a důsledně chránit zeleň v centru (návrh územního plánu umožňuje např. na Kampě stavbu podzemních garáží či restaurace). Požadují zpracovat regulační plány pro celé centrum. Dopravní stavby musí respektovat limity využití území. Územní plán musí obsahovat závazná procenta bydlení, aby se podařilo zvrátit vylidňování centra. Dílčí námitky směřují k ochraně Masarykova nádraží, Pražského hradu, Občanské plovárny, Lorety a dalších míst.

Připojte se k pdf věcně shodným připomínkám 574.92 Kb ke konceptu ÚP.

 pdf věcně shodným připomínkám - urban sprawl 479.27 Kb. 

Věcně shodné připomínky ke konceptu územního plánu - urban sprawl a záplavová území Námitky požadují, aby nebyla vymezována další zastavitelná území na úkor dosud nezastavitelných, pokud nebude prokázána potřeba ploch pro novou výstavbu. Přednostně by se měla využívat území brownfields. Dále požadují vyhodnotit vliv konceptu na celé území města (nikoli jen na 19 % území) a zveřejnit podklady posouzení, například plánované dopravní zátěže. Posledním požadavkem je důsledná ochrana záplavových území v nivách vodních toků před další zástavbou. 

 pdf věcně shodným připomínkám - urban sprawl 479.27 Kb. 

 
 

Slovník